Lokalhistorie

       Afsnit 1Afsnit 2Afsnit 3Afsnit 4Afsnit 5Afsnit 6

Tilbage

 Afsnit 6

(perioden 1981 - 2000)

I denne periode var området ligesom faldet til ro. Langt de fleste af grundene på Askevænget og Ahornvænget var bebygget og de fleste af os betragtede vel området som fuldt udbygget på den måde, at det var svært at se, hvor der skulle udstykkes mere.

Det var især skolevej og trafiksikkerhed, som prægede debatten på grundejerforeningens generalforsamlinger. 

Og så de 2 gamle problemer omkring en legeplads og lys på cykelstien.

Det første problem blev dog løst midlertidigt på den måde, at tømrermester Børge Mortensen havde en grund liggende på Askevænget, som han ikke umiddelbart ville sælge eller bebygge.

Da han på en forespørgsel herom gav udtryk for, at beboerne i området gerne måtte anvende den, hvis de ville sørge for, at den så ordentlig ud, blev der sået græs og stillet et par mål op. 

Det blev en formidabel succes. 

Den fik hurtigt navnet ”Boldbanen”, og der blev spillet bold og leget hele sommeren. Det var ikke usædvanligt at se 20 børn og 5 – 6 voksne spille bold og hygge sig.

Der blev også lavet grill-aften og senere holdt grundejerfest i telt på denne plads.

Selvfølgelig fik det en ende. I dag er der bygget på den, men hvor var der liv og glade børn på den grund i mange år.

Det er tankevækkende, hvor meget den lille plads blev brugt.

Når man laver parcelhusudstykninger, burde man friholde en grund for hver 50 til brug for børn i området.     

Sidst i firserne blev der efter lang tids forhandling med kommunen lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skovvejen. Det var en lang og besværlig affære, men der var et stærkt ønske om at få det lavet. Det var grundejerforeningen, som selv stod for etableringen. 

I 1994 kom så den næste store omvæltning i vores lille samfund.

Der skulle være golfbane i området, og det medførte også, at der skulle laves en ny lokalplan for området. 

Meningerne om golfbanen var delte, og på møderne omkring lokalplanen gik bølgerne højt.

Nogle var af den opfattelse, at de helst så området vedblive med at være, som det var, mens andre synes, det var en forbedring af området.

Selvfølgelig blev lokalplanen vedtaget uanset indsigelserne, og da det var kommet dertil, at golfbanen skulle etableres, besluttede grundejerforeningens bestyrelse, at den ville tage godt imod golfklubben, hvis stiftere på møderne havde givet udtryk for, at vi selvfølgelig kunne færdes frit i hele området, som vi altid havde gjort.

Vi mødte derfor op på den stiftende generalforsamling i det aktieselskab, som dannede grundlag for golfbanen, og vi købte endda en aktie for 4.000,- kr. for at vise vores gode vilje.   

Aktien har vi i øvrigt endnu. 

Det betød en radikal ændring af området. Fra at være en enklave med 112 huse omkranset af et landbrugsområde, blev vi en mere integreret del af Nykøbing Falster by og dens fritidsområde.

Hvordan golfspillerne tog imod vores udstrakte hånd, vil vi lade beboerne herude selv afgøre.

I 1995 forsøgte golfbanen at udvide med 6 huller i selve Østerskoven.

Grundejerforeningen undersøgte sagsforløbet ved henvendelser til Storstrøms Amt,  Natur- og skovstyrelsen og Naturfredningsforeningen. Men før vi fik gjort indsigelse, blev projektet stoppet.

Måske dukker den plan op igen.

Vi vil slutte vores historieskrivning her.

Om nogle år, når den nye bebyggelse er færdig, vil vi måske føje noget til.

       Historieskriverne. Arvid & Jørn

Afsnit 5Top